Fundusz Sprawiedliwości

naklejka.png

W dniu 15 grudnia 2023 r. w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łanach odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego
w ramach realizacji dwóch zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

Sprzęt trafił do dwóch naszych jednostek: Ochotniczej Straży Pożarnej w Łanach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Roszowickim Lesie.

Pierwsza z jednostek wsparta została kwotą 30 000,00 zł, przy wkładzie własnym Gminy w wysokości 432,00 zł.
Dzięki środkom zakupiono: 3 komplety ubrań specjalnych, zestaw pompy pływającej Mamut oraz pompę elektryczną zanurzeniową.

 

Jednostka OSP w Roszowickim Lesie otrzymała wsparcie w wysokości 49 700,00 zł, przy wkładzie własnym Gminy 545,00 zł.
W ramach zadania zakupiono: 7 kompletów ubrań specjalnych, parawan, prądownicę, podpory teleskopowe, wentylator oddymiający, detektor wielogazowy oraz kamerę termowizyjną.

 

Przewiń do góry