Radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy Cisek na 2024 rok

15 radnych - jednogłośnie przyjęło budżetu gminy Cisek na 2024 rok

rg_cisek_jpeg.jpeg
18 grudnia 2023 roku odbyło się LX posiedzenie Rady Gminy, na którym 15 radnych jednogłośnie przyjęło Budżet Gminy Cisek na 2024 rok. Dochody budżetu uchwalono w wysokości 27.134.196,16 zł, zaś wydatki ustalono w łącznej kwocie 30.029.610,65 zł.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 2.895.414,49 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów bankowych (287.000,00), wolnymi środkami (136.000,00) i nadwyżką z lat ubiegłych (2.472.414,49 zł). Utworzono też rezerwę ogólną budżetu w kwocie 40 tys. zł oraz rezerwę celową w wysokości 50 tyś. zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

W przyszłorocznym budżecie gminy wyodrębniono również kwotę 441.202,46 zł na fundusz sołecki dla 14 sołectw gminy Cisek.

W 2024 roku planuje się realizację 12 zadań inwestycyjnych za łączną kwotę 4.762.500,00 zł, w tym budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Cisek etap II i III (4.344.106,00), modernizację i budowę gminnej infrastruktury drogowej (2.430.000,00 zł).

Przedmiotową uchwałę budżetową oraz wieloletnią prognozę finansową dla gminy Cisek oraz opinie RIO dot. budżetu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek, w zakładce FINANSE --> Budżet Gminy --> Budżet Gminy Cisek na 2024 rok, gdzie można zapoznać się szczegółowo z uchwałą budżetową.

Nagranie obrad LX sesji Rady Gminy Cisek można obejrzeć i wysłuchać w zakładce Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Cisek.

Po roboczej części sesji Przewodnicząca Rady Gminy Cisek oraz Wójt Gminy zaprosili wszystkich radnych na uroczystą drugą cześć obrad do Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku, gdzie Rada, sołtysi i zaproszeni goście podsumowali kończący się rok 2023.
 

Przewiń do góry