Zmarł Edmund Biliński

działacz społeczny, wieloletni pracownik administracji państwowej, były Wójt Gminy Cisek

W dniu 14 marca 2005 roku, przeżywszy 74 lata

zmarł Edmund Biliński,

długoletni pracownik administracji państwowej i działacz społeczny.
Urodził się 11 lutego 1931 roku w miejscowości Hnilcze – powiat tarnopolski w rodzinie chłopskiej. W 1945 roku wraz z rodzicami Marią i Kazimierzem przybył w ramach repatriacji na teren powiatu kozielskiego i zamieszkał w Miejscu Odrzańskim. W 1951 roku zdał maturę i rozpoczął studnia na WSP w Warszawie, które zmuszony był przerwać, ze względu na ciężką chorobę ojca. Od 1955 roku przez 5 lat pracował w Zakładach Azotowych “Kędzierzyn”. W latach 1960 – 1962 pełnił funkcję Przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej w Łanach, a później przez 10 lat piastował funkcję Przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej w Polskiej Cerekwi.
1 stycznia 1973 roku powołany został na stanowisko Naczelnika Gminy Cisek, gdzie pracował do 1990 roku. Po zmianach ustrojowych Państwa został wybrany Wójtem Gminy Cisek i funkcje tę pełnił do 1992 roku. W latach 1990 – 1994 był radnym Rady Gminy Cisek, a w latach 1992 1994 jej Przewodniczącym.
W czasie pełnienia w/w funkcji był również Prezesem Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Cisku oraz jednocześnie członkiem władz powiatowych i wojewódzkich Związku.
Za wieloletnią pracę i społeczne zaangażowanie odznaczony został m.in.:

  • Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi,
  • Brązowym Medalem “Za zasługi dla obronności kraju”,
  • Odznaką “Zasłużony Opolszczyźnie”,
  • Srebrnym i Brązowym Medalem “Za zasługi dla pożarnictwa”,
  • “Złotym Znakiem Związku OSP RP”,

oraz wieloma innymi odznaczeniami związkowymi i resortowymi.

Przewiń do góry