Zastrzeż swój numer PESEL

Od dzisiaj (17.11.2023 r.) można zastrzec swój numer PESEL.
To ważna usługa, bo może uchronić nas np. przed zaciągnięciem pożyczki na nasze dane

DO_PESEL2.jpeg

Zastrzeżenie numeru PESEL jest bezpłatne, można to zrobić elektronicznie albo osobiście w urzędzie. Zastrzeżenie można cofnąć. Po zastrzeżeniu nie tracimy numeru i jest on do nas cały czas przypisany.

Możesz to załatwić przez Internet lub osobiście w Urzędzie.

W Urzędzie Gminy Cisek numer PESEL można zastrzec na stanowisku d.s. obywatelskich – pokój nr 15 na parterze, telefon 77 487 11 57.

Po zweryfikowaniu tożsamości składa się wniosek o wpisanie w rejestrze zastrzeżenia swojego numeru PESEL lub cofnięcie takiego zastrzeżenia. W rejestrze zastrzeżeń wprowadzane są dane osób pełnoletnich - osób z obywatelstwem polskim, jak i cudzoziemców.
W przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika, który stawi się osobiście w dowolnym urzędzie gminy, złoży pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdzi swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL może złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy opiekun prawny albo kurator. W tym celu przedkłada orzeczenie sądowe potwierdzające wyznaczenie go opiekunem albo kuratorem oraz potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.

Pobierz: PDFWniosek_o_zastrzeżenie_albo_cofnięcie_zastrzeżenia_numeru_PESEL.pdf (643,37KB)

Jak to zrobić przez Internet - dowiesz się z informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie

Ustawowy obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL wejdzie w życie 1 czerwca 2024 r. Oznacza to, że przy zawieraniu np. umowy notarialnej, kredytowej, pożyczkowej czy zakupów na raty, notariusz albo instytucja finansowa będzie mieć obowiązek sprawdzenia, czy numer, który jest podawany nie znajduje się w bazie zastrzeżonej. Do tego czasu, jeśli zastrzeżemy PESEL, a ktoś w tym czasie się nim posłuży, umowa zawarta z jego użyciem będzie nieważna.

Przewiń do góry