Rządowy Program Pomocy Uczniom w 2011 roku - WYPRAWKA SZKOLNA

wyprawka.jpegRządowy Program Pomocy Uczniom w 2011 roku - WYPRAWKA SZKOLNA przewiduje dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynający w roku szkolnym 2011/2012 naukę: w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie III gimnazjum. Pomoc finansową otrzymają również uczniowie niepełnosprawni, którym dofinansowanie do zakupu podręczników przyznane zostanie bez względu na kryterium dochodowe (szkoły podstawowe, gimnazja).

wyprawka.jpegRządowy Program Pomocy Uczniom w 2011 roku - WYPRAWKA SZKOLNA przewiduje dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynający w roku szkolnym 2011/2012 naukę: w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie III gimnazjum. Pomoc finansową otrzymają również uczniowie niepełnosprawni, którym dofinansowanie do zakupu podręczników przyznane zostanie bez względu na kryterium dochodowe (szkoły podstawowe, gimnazja).

Aby taką pomoc uzyskać, rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba uprawniona musi złożyć stosowny wniosek w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012.

Warunki i kryteria jakie muszą zostać spełnione, aby uzyskać dofinansowanie oraz wzory wniosków zamieszczone zostały w poniższych plikach:

Termin składania wniosków uplywa z dniem 5 września 2011 roku.

Przewiń do góry