Wójt zaprasza organizacje i podmioty do zgłaszania uwag do projektu programu współpracy

info.jpegWójt Gminy Cisek zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku”.

info.jpegWójt Gminy Cisek zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do projektuRocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku.


Projekt programu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej , w dziale STRATEGIE, PLANY I PROGRAMY --> Plan współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Uwagi można przesyłać do dnia 10 listopada 2011r. na załączonym do projektu formularzu.

Przewiń do góry