Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy za 2010 rok

posiedzenie.gifW poniedziałek, 27 czerwca 2011 roku odbyło się VII posiedzienie Rady Gminy Cisek. Radni zebrali się o godzinie 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek. W trzynasto punktowym porządku obrad przewidziano specjalne miejsce dla udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2010.
Po przeprowadzeniu procedury absolutoryjnej Radni udzielili Wójtowi Gminy absolutorium za 2010 rok.

W poniedziałek, 27 czerwca 2011 roku odbyło się VII posiedzienie Rady Gminy Cisek. Radni zebrali się o godzinie 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek. W trzynasto punktowym porządku obrad przewidziano specjalne miejsce dla udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2010.
Alojzy Parys - Wójt Gminy Cisek przedstawił zebranym sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2010 rok. Rozwita Szafarczyk - Przewodnicząca Rady odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, która pozytywnie oceniła wykonanie ubiegłorocznego budzetu Gminy. Potem Kazimiera Lewicka - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła  pozytywne stanowisko w przedmiocie realizacji budżetu w 2010 roku oraz wniosła o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2010 rok.

14 radnych obecnych na VII sesji udzieliło jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Cisek z realizacji budżetu Gminy Cisek za 2010 rok.

Absolutorium za 2010 rok Absolutorium za 2010 rok Absolutorium za 2010 rok Absolutorium za 2010 rok

Przewiń do góry