Ost. hyd. gwałt. wzrost st.wody/1 27.8.23 -Odra

GWALTOWNE WZROSTY STANOW WODY/1 zlewnie dopływow Odry od 18:00/27.08.2023 do 07:00/28.08.2023.

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, szczególnie na małych ciekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Dotyczy odcinków rzek: Odra od Chałupek do Koźla, Opawa, Opawica, Olza od Cieszyna do ujścia do Odry, Olza, Czadeczka, Psina, Ruda, Bierawka, Kłodnica, Odra od Koźla do ujścia Nysy Kłodzkiej, Stradunia, Osobłoga od granicy RP do ujścia, Osobłoga, Mała Panew od Krupskiego Młyna do Zb. Turawa, Mała Panew, Nysa Kłodzka od Zb. Kozielno do Zb. Nysa, Nysa Kłodzka od Zb. Nysa do ujścia, Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Widawy, Stobrawa, Widawa.

Komunikat jest ważny od 27-08-2023 15:25:00 do 28-08-2023 07:00:00

 

Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

 

Przewiń do góry