Choroba zakaźna pszczół

PszczołaW związku z wystapieniem choroby zakaźnej zwierząt podlegajacej obowiązkowi zwalczania - zgnilca amerykańskiego pszczół - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu wydał w dniu 14 czerwca 2011 roku Rozporzadzenie nr 1 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
W obszarze zagrożonym zgnilcem znalało się m.in sołectwo Kobylice.

Brood_Paenibacillus_larvae_zgnilec_amerykanski.jpegW związku z wystapieniem choroby zakaźnej zwierząt podlegajacej obowiązkowi zwalczania - zgnilca amerykańskiego pszczół - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu wydał w dniu 14 czerwca 2011 roku Rozporzadzenie nr 1 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

Obszar zapowietrzony zgnilcem amerykańskim to dzielnica Koźle i Koźle Port miata Kędzierzyn-Koźle, a w obszarze zagrożonym zgnilcem znalało się m.in sołectwo Kobylice.
Na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym zakazuje się organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół oraz przemieszczania pszczół, czerwia, produktów pszczelich i urządzeń używanych do pracy bez zgody Państwowego Lekarza Weterynarii.

Więcej informacji znajdziesz w Rozporządzeniu nr 1 z 14 czerwca 2011 roku Powiatowego Lekarza Weterynarii: PDFRozporządzenie nr 1 PLW K-K z 14.06.2011r.pdf (51,01KB)

Przewiń do góry