Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli

KonkursWójt Gminy Cisek ogłosił konkurs na stanowiska dyrektorów publicznych szkół i przedszkoli w Gminie Cisek. Kandydatami przystępującymi do konkursów na stanowiska dyrektorów mogą być nauczyciele lub nauczyciele akademiccy, którzy spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku. Oferty wraz z dokumentami wymienionymi w ogłoszeniu należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy najpóźniej 3 dni przed terminem przeprowadzenia konkursu.

KonkursWójt Gminy Cisek ogłosił konkurs na stanowiska dyrektorów publicznych szkół i przedszkoli w Gminie Cisek. Kandydatami przystępującymi do konkursów na stanowiska dyrektorów mogą być nauczyciele lub nauczyciele akademiccy, którzy spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku. Oferty wraz z dokumentami wymienionymi w ogłoszeniu należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy najpóźniej 3 dni przed terminem przeprowadzenia konkursu. W postępowaniu konkursowym wymaga się obecności kandydata, który złożył ofertę.

Ogłoszenie o konkursie wraz z warunkami i wymaganiami stawianym kandydatom na dyrektorów oraz terminem przeprowadzenia konkursu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w dziale OGŁOSZENIA --> Konkursy.

Przewiń do góry