Przetarg na modernizację i przebudowę budynku socjalnego w Przewozie

remont_budynku.jpegWójt Gminy Cisek ogłosił przetarg nieograniczony na modernizację budynku socjalnego w Przewozie. Zakres rzeczowy remontu przewiduje do wykonania m.in.: roboty rozbiórkowe, roboty budowlane, elektryczne oraz instalacyjne a także uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

remont_budynku.jpegWójt Gminy Cisek ogłosił przetarg nieograniczony na modernizację budynku socjalnego w Przewozie. Zakres rzeczowy remontu przewiduje do wykonania m.in.: roboty rozbiórkowe poprzedzające roboty budowlane, elektryczne oraz instalacyjne, wywóz gruzu; wykonanie ścian, wykonanie nowej klatki schodowej, wykonanie izolacji poziomych i pionowych, wykonanie nowego pokrycia dachu, wykonanie orynnowania i obróbek blacharskich, wymiana stolarki budowlanej, wykonanie posadzek i podłóg, wykonanie elewacji zewnętrznej, wykonanie wszystkich pozostałych robót wykończeniowych; wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji odgromowej; wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej, wykonanie kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, kotłownia c.o., wykonanie instalacji wentylacji, montaż armatury łazienkowej i kuchennej; uporządkowanie i zagospodarowanie terenu, wykonanie utwardzenia terenu z kostki, wyremontowanie bram wjazdowych oraz wymianę ogrodzenia.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert wyznaczony został na godz. 10:00 dnia 20 maja 2011 r. w Urzędzie Gminy Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek, pok. nr 18 sekretariat.

Ogłoszenie o przetargu wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wyjaśnieniami do SIWZ i niezbędną dokumentacją zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w dziale OGŁOSZENIA --> Zamówienia publiczne, skąd można pobrać wszelkie materiały potrzebne do prawidłowego złożenia oferty przetargowej.

 

Przewiń do góry