Uwaga PRZEDSIĘBIORCY

DofinansowanieMaksymalna kwota dofinansowania wynosi 200 tys. PLN! Świadczymy usługi doradcze (przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu), jak również przygotujemy i rozliczamy Państwa wnioski o dofinansowanie (Etap I oraz Etap II). Centrum Informacji Gospodarczej oferuje Państwu kompleksową usługę. Nasza firma przeprowadzi Państwa przez cały proces pozyskiwania dotacji i przygotuje komplet dokumentów (wnioski, rozliczenia, Plan Rozwoju Eksportu).

DofinansowanieW czerwcu 2011 roku polscy przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie działań związanych z rozpoczęciem lub zwiększeniem eksportu. Polskie firmy mają możliwość pozyskania bardzo dużej dotacji na wsparcie działań związanych z wejściem na rynki zagraniczne, min. udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy oraz udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 200 tys. PLN! Nasza firma w ramach wyżej wymienionego działania świadczy usługi doradcze (przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu), jak również przygotuje i rozliczy Państwa wnioski o dofinansowanie (Etap I oraz Etap II).

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1 wspierane będą:
- wyszukanie i dobór partnerów na rynku docelowym
- uzyskanie niezbędnych dokumentów do wprowadzenia produktów/usług na wybrany rynek zagraniczny
- udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy
- udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą
- doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranym rynku zagranicznym.

W I etapie powyższego działania możecie Państwo aplikować o pieniądze na usługę sporządzenia "Planu Rozwoju Eksportu". Kwota dotacji, jaką można uzyskać to 10 tys. zł. Maksymalny % dofinansowania to 80% kosztów kwalifikowanych projektu co oznacza, że ponosicie Państwo tylko 20% kosztów przygotowania Planu Rozwoju Eksportu.

W II etapie aplikujecie Państwo o pieniądze na działania eksportowe, które zdefiniowane zostały we wcześniej sporządzonym Planie Rozwoju Eksportu. W etapie tym możecie Państwo uzyskać do 200 tys. zł (co stanowi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu.)

Centrum Informacji Gospodarczej oferuje Państwu kompleksową usługę. Nasza firma przeprowadzi Państwa przez cały proces pozyskiwania dotacji i przygotuje komplet dokumentów (wnioski, rozliczenia, Plan Rozwoju Eksportu). Aktualnie przyjmujemy zgłoszenia do II rundy aplikacyjnej na rok 2011.
Jednocześnie podkreślamy, że nie pobieramy prowizji od uzyskanego dofinansowania.
Firmy zainteresowane pozyskaniem dotacji w ramach Działanie 6.1 prosimy o kontakt z nami.

Szczegółowe informacje.
tel./faks:+48 22 875 09 00
    +48 22 875 09 01
e-mail:

 

Przewiń do góry