Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych

PrzetargWójt Gminy Cisek ogłosił przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do rozbudowy i modernizacji budynku remizy OSP w Roszowickim Lasie. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert wyznaczony został na godz. 10:00 dnia 29 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Gminy Cisek.

PrzetargWójt Gminy Cisek ogłosił przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do rozbudowy i modernizacji budynku remizy OSP w Roszowickim Lasie. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert wyznaczony został na godz. 10:00 dnia 29 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Gminy Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek, pok. nr 18 sekretariat.

Ogłoszenie o przetargu (zamówieniu) zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej,w dziale OGŁOSZENIA --> Zamówienia publiczne. Stąd można pobrać wszelkie materiały potrzebne do prawidłowego złożenia oferty przetargowej.

Przewiń do góry