Rozstrzygnięto konkurs ofert na wspieranie oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

informacja.gifRozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Cisek w 2011 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty. Do konkursu zgłoszono dwie oferty.
Wsparcie finansowe na realizację zadań publicznych gminy Cisek w 2011 roku uzyskały dwa podmioty.

informacja.gifRozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Cisek w 2011 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty.

Do konkursu zgłoszono dwie oferty. Po wnikliwej analizie przedłożonych ofert Wójt Gminy Cisek udzielił wsparcia finansowego na realizację zadań publicznych gminy w 2011 roku dla dwóch podmiotów:

  • Ludowemu Klubowi Sportowemu „VICTORIA” Cisek  w wysokości 40.000,00 zł,
  • Polskiemu Towarzystwu Turystyczno - Krajoznawczemu Oddział PTTK Cisek w wysokości 3.000,00 zł. 

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA -->Konkursy.

Przewiń do góry