Od 1 lipca zostaje odwołany stan zagrożenia epidemicznego

W Dzienniku Ustaw ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odwołania z dniem 1 lipca zagrożenia epidemicznego

MZ_zj.jpeg
1 lipca 2023 r. odwołany zostanie w Polsce stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, który wprowadzono w Polsce od 16 maja 2022 r. Wcześniej obowiązywał stan epidemii.

Rozporządzenie MZ w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego opublikowano w Dzienniku Ustaw w piątek, weszło w życie z dniem ogłoszenia: PDFD2023000111801.pdf (174,71KB)

Dlatego 1 lipca 2023 r. stracą ważność przepisy dotyczące między innymi:

 • obowiązku zakrywania ust i nosa w przychodniach, poradniach, szpitalach i innych placówkach medycznych (wcześniej ten wymóg zniesiono w aptekach),
 • zasad przetwarzania i udostępniania danych osobowych związanych z COVID-19,
 • przeprowadzania testów diagnostycznych w kierunku zakażenia COVID-19
 • unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID,
 • szczególnych zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego,
 • zakazu przemieszczania się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem odcinka granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi.
   

Koniec obowiązkowych szczepień pracowników ochrony zdrowia

Rozporządzenie znosi z dniem 1 lipca obowiązek szczepienia się przeciwko COVID-19 przez:

 • osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach inne niż wykonywanie zawodu medycznego,
 • osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym,
 • studentów kształcących się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego.

Osoby pracujące w ochronie zdrowia - objęte dotychczasowym obowiązkiem szczepień - od 1 lipca nie będą już musiały posiadać ważnego unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.

Nie będzie już przetwarzania danych osobowych związanych z COVID-19

1 lipca stracą też ważność przepisy pozwalające (w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego) na przetwarzanie w systemie teleinformatycznym - prowadzonym przez Centrum e-Zdrowia - oraz udostępnianie określonym instytucjom danych:

 • osób podlegających kwarantannie lub izolacji z powodu zachorowania na chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,
 • osób, w stosunku do których podjęto decyzję o wykonaniu testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2,
 • osób, które nie poddały się szczepieniu przeciwko COVID-19,
 • osób, które poddały się szczepieniu przeciwko COVID-19,
 • osób podlegających obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, które poddały się szczepieniu przeciwko COVID-19.
   

Tracą ważność szczególne zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej

Po zniesieniu 1 lipca stanu zagrożenia epidemicznego przestaną także obwiązywać szczególne zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w tym przepisy dotyczące między innymi:

 • świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, pozwalających - przy braku możliwości dostarczenia skierowania - na przekazanie przez pacjenta w dniu udzielenia świadczenia skanu albo zdjęcia skierowania za pośrednictwem systemów teleinformatycznych,
 • wykorzystania systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w celu wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy tych wyrobów medycznych.
Przewiń do góry