Debata nad Raportem o stanie Gminy Cisek w roku 2022

W debacie nad raportem mają prawo zabrania głosu radni oraz mieszkańcy

Raport__2022.png
Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Cisek przedłożył Radzie Gminy Raport o stanie Gminy w roku 2022, nad którym odbędzie się debata na sesji absolutoryjnej zaplanowanej w dniu 26 czerwca 2023 roku.

W debacie nad raportem mają prawo zabrania głosu radni oraz mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać w debacie zobowiązany jest złożyć pisemnie zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie należy przedłożyć Przewodniczącej Rady Gminy Cisek najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja Rady, podczas której będzie przedstawiany raport o stanie Gminy. Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać w debacie głos wynosi 15.

Raport od 02 czerwca 2022 r. dostępny jest do wglądu w Urzędzie Gminy Cisek, w godzinach otwarcia Urzędu oraz na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek w zakładce RAPORTY.

Wzór zgłoszenia można pobrać w Urzędzie Gminy lub tutaj: PDFwzor-zgloszenia.pdf (116,60KB)

Przewiń do góry