Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych

Badanie realizowane jest w okresie od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r.

ulotka A5 ZSDGR.png

Celem badania jest dostarczenie informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych oraz ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Otrzymane wyniki pozwolą na opracowanie typologii gospodarstw rolnych tj. wielkości ekonomicznej i typów rolniczych. Realizacja badania, w którym zbierany jest szeroki zakres informacji o polskim rolnictwie, jest możliwa dzięki wykorzystaniu środków z budżetu państwa oraz dofinansowaniu ze środków unijnych.

Metoda realizacji badania:

  • samospis internetowy
  • wywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznego
  • wywiad bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego
     

Zakres zbieranych informacji:

  • użytkowanie gruntów,
  • powierzchnia zasiewów,
  • pogłowie zwierząt gospodarskich,
  • nawadnianie,
  • metody produkcji roślinnej,
  • zużycie nawozów naturalnych, mineralnych i wapniowych,
  • zabiegi środkami ochrony roślin,
  • ciągniki i maszyny rolnicze,
  • działalność gospodarcza w gospodarstwie rolnym,
  • struktura dochodów gospodarstwa domowego użytkownika gospodarstwa rolnego,
  • pracujący i nakłady pracy w gospodarstwie rolnym.


Więcej informacji na stronie: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/2/badanie/42

Przewiń do góry