Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych

Badanie realizowane jest w okresie od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r.

ulotka A5 ZSDGR.png

Celem badania jest dostarczenie informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych oraz ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Otrzymane wyniki pozwolą na opracowanie typologii gospodarstw rolnych tj. wielkości ekonomicznej i typów rolniczych. Realizacja badania, w którym zbierany jest szeroki zakres informacji o polskim rolnictwie, jest możliwa dzięki wykorzystaniu środków z budżetu państwa oraz dofinansowaniu ze środków unijnych.

Metoda realizacji badania:

 • samospis internetowy
 • wywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznego
 • wywiad bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego
   

Zakres zbieranych informacji:

 • użytkowanie gruntów,
 • powierzchnia zasiewów,
 • pogłowie zwierząt gospodarskich,
 • nawadnianie,
 • metody produkcji roślinnej,
 • zużycie nawozów naturalnych, mineralnych i wapniowych,
 • zabiegi środkami ochrony roślin,
 • ciągniki i maszyny rolnicze,
 • działalność gospodarcza w gospodarstwie rolnym,
 • struktura dochodów gospodarstwa domowego użytkownika gospodarstwa rolnego,
 • pracujący i nakłady pracy w gospodarstwie rolnym.


Więcej informacji na stronie: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/2/badanie/42

Przewiń do góry