Wysoce zjadliwa grypa ptaków w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

m.in. w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

ptasia_grypa2.png
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że Wojewoda Opolski wydał w dniu 8 maja 2023 r. Rozporządzenie nr 0510/P/13/2023 w sprawie strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatów nyskiego, krapkowickiego, brzeskiego, opolskiego, strzeleckiego i kędzierzyńsko-kozielskiego (Dz. Urz. Woj. Op. z 2023 r. poz. 1680).
Pobierz pismo: PDFPismo PLW nr DZ.42.59.23 z dnia 9 maja 2023.pdf (605,85KB)

W/w rozporządzeniem wyznaczył obszar powiatu nyskiego, brzeskiego, opolskiego, krapkowickiego, strzeleckiego i kędzierzyńsko-kozielskiego jako strefę objętą zakażeniem.

W strefie nakazuje się m.in. utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie np. woliera z zadaszonym litym dachem w sposób:
a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,
b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami i ich odchodami;
oraz monitorowanie i niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwienie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków.

Więcej nakazów i zakazów znajdziesz w rozporządzeniu: PDFRozporządzenie Wojewody Opolskiego z dnia 08.05.2023 poz.1680.pdf (2,01MB)

Rozporządzenie obowiązuje do dnia 6 czerwca 2023 r.

Pobierz informację Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu: PDFInformacja RDOŚ w Opolu nr WPN.600.70.2023.AP dotycząca obserwacji martwych ptaków.pdf (116,63KB)

 

Przewiń do góry