Wybrano nowych sołtysów

Sołtys wsiW okresie od 30 stycznia do 17 lutego 2011 roku odbyły się zebrania  sprawozdawczo-wyborcze sołtysów we wszystkich czternastu miejscowościach gminy. W wyniku przeprowadzonych zebrań, w sześciu sołectwach wybrano nowych sołtysów a w pozostałych ośmiu mandat sołtysa powierzony został dotychczasowym gospodarzom wsi.

Sołtys wsiW okresie od 30 stycznia do 17 lutego 2011 roku, zgodnie z Zarządzeniem nr 5/11 Wójta Gminy, odbyły się zebrania  sprawozdawczo-wyborcze sołtysów we wszystkich czternastu miejscowościach gminy. Mieszkańcy wysłuchali sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za ubiegłą kadencję oraz dokonali wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na nową kadencję 2011 - 2014.

W wyniku przeprowadzonych zebrań, w sześciu sołectwach wybrano nowych sołtysów: Irenę Grygiel w Podlesiu, Elfrydę Ignacy w Roszowicach, Kornelię Draga w Nieznaszynie, Mariusza Machulak w Sukowicach, Marcina Torka w Przewozie i Norberta Mikliss w Łanach. 
W pozostałych ośmiu sołectwach mandat sołtysa powierzony został dotychczasowym gospodarzom wsi: Elżbiecie Fielhauer w Dzielnicy, Krystynie Żydziak w Miejscu Odrzańskim, Elżbiecie Sączawa w Landzmierzu, Rozwicie Szafarczyk w Kobylicach, Kazimierze Lewickiej w Cisku, Hubertowi Wilk w Roszowickim Lesie, Alfredowi Kurfeld w Błażejowichach oraz Alojzemu Wurst w Steblowie.

W każdym zebraniu uczestniczył Pan Alojzy Parys - Wójt Gminy oraz Pani Rozwita Szafarczyk - Przewodnicząca Rady Gminy, którzy przedstawili zebranym ogólną informację na temat sytuacji społeczno-gospodarczej gminy oraz plan zadań inwestycyjnych na rok bieżący.

Przewiń do góry