Powiat kędzierzyńsko-kozielski w strefie objętej zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI)

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

ptasia_grypa.png
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu wydał Rozporządzenie nr 1/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego strefy objętej zakażeniem w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków (Dz. Urz. Woj. Op. z 2023 r. poz. 1536).

W/w rozporządzeniem wyznaczył strefę objętą zakażeniem, obejmującą teren całego powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

W strefie nakazuje się m.in. utrzymanie oraz karmienie i pojenie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie, w sposób ograniczający kontakt z ptactwem dzikim.

Nakazuje się również zgłaszanie do PLW w Kędzierzynie-Koźlu wszystkich przypadków padnięć dzikiego ptactwa.

Więcej szczegółów - pobierz:PDFRozporządzenie PLW 1_2023 z 27 kwietnia 2023 r.pdf (710,09KB)

Przewiń do góry