PROJEKT UMIEM PŁYWAĆ

Gmina Cisek otrzymała dofinansowanie w wysokości 13 730 zł (wkład własny 13 730 zł).
Nauka pływania obejmuje uczniów klas I-III w okresie marzec – czerwic 2023 r.

Gmina Cisek podpisała z Ministrem Sportu i Turystyki umowę dotyczącą dofinansowania zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów „UMIEM PŁYWAĆ” .

Celem projektu jest nauka pływania dzieci z klas I-III szkół podstawowych.
Udział w zadaniu zadeklarowało 43 uczniów z terenu Gminy Cisek, z PSP Łany.

umiem_plywac2.jpeg
Zajęcia trwają w okresie: marzec – czerwiec 2023.

Nauka pływania odbywa się w grupach max. 15 osobowych. Zaplanowano 10 wyjazdów - po 2 godziny dla każdej grupy.

Kurs zakończony będzie sprawdzianem nabytych umiejętności pływania.
Miejsce realizacji: H2Ostróg Racibórz.

Finansowanie: łączna wartość zadania to 27 460 zł przy dofinansowaniu ze środków budżetu Gminy Cisek - 13 730 zł.

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko

Przewiń do góry