Rozstrzygnięto konkursy na realizację zadań publicznych gminy w 2011 roku

wybor_ofert.gifRozstrzygnięte zostały konkursy ofert na realizację zadań publicznych gminy Cisek w 2011 roku. Oferty składane były do dwóch konkursów obejmujących zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych.

wybor_ofert.gifRozstrzygnięte zostały konkursy ofert na realizację zadań publicznych gminy Cisek w 2011 roku. Oferty składane były do dwóch konkursów obejmujących zadania:

1. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty,

2. z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych: „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2011 roku”. 

Do pierwszego konkursu zgłoszono trzy oferty a do drugiego jedną. Po wnikliwej analizie przedłożonych ofert Wójt Gminy Cisek udzielił wsparcia finansowego na realizację zadań publicznych gminy w 2011 roku dla dwóch podmiotów:

  • Gminny Związek "Ludowe Zespoły Sportowe" Cisek - 73.000 zł,
  • "CARITAS" Diecezji Opolskiej - 62.000 zł.

Ogłoszenia w sprawie rozstrzygnięcia konkursów zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA -->Konkursy.
 

Przewiń do góry