Roboty publiczne dla rolników

Roboty publiczneWójt Gminy Cisek informuje rolników, których gospodarstwa zostały zalane w czasie powodzi w maju 2010 roku, że organizowane są roboty publiczne w przedmiocie usuwania skutków powodzi. Rolników spełniających kryteria określone przepisami prawa a zainteresowanych podjęciem pracy w wymiarze pełnego etatu prosi się o zgłoszenie do Urzędu Gminy Cisek.

Roboty publiczneSzanowni Rolnicy !!!

Zawiadamiam, iż zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 2010r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodz,i stosując odpowiednio przepisy o robotach publicznych, Urząd Gminy Cisek organizuje roboty publiczne na usuwanie skutków powodzi w okresie od dnia 15 marca 2011r. do dnia 14 lipca 2011r.

Uprawnieni do podjęcia robót publicznych są rolnicy, którzy:

  1. osobiście i na własny rachunek prowadzą działalność w zakresie produkcji rolnej, posiadają obszar użytków rolnych przekraczający powierzchnię 2 ha przeliczeniowych, oraz małżonkowie tych rolników i domownicy,
  2. podlegali społecznemu ubezpieczeniu rolników w pełnym zakresie w okresie od II kwartału 2010r. do I kwartału 2011r. potwierdzone  dowodami wpłat,
  3. mieli zalane na skutek powodzi co najmniej 30% powierzchni gospodarstwa rolnego potwierdzone spisanym protokołem strat.

Zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w ramach wyżej wymienionych robót prosi się o zgłoszenie do Urzędu Gminy Cisek – Sekretariat (pok. nr 18, tel. 77 4871140) wraz z wyżej wymienionymi dokumentami celem nawiązania stosunku pracy.

Wójt Gminy Cisek
Alojzy Parys
 

Przewiń do góry