O Gminie

Gmina zajmuje powierzchnię 71 km2, co stanowi 0,83% ogólnej powierzchni województwa opolskiego. Na dzień 31 grudnia 2021 roku gminę Cisek zamieszkiwało 5.320 mieszkańców, w tym: 2.795 kobiet i 2.525 mężczyzn. Gęstość zaludnienia wyniosła 74,92 mieszkańców na 1 km2.

Mapki 2.png

Podstawową funkcją gminy jest rolnictwo.
Jego rozwojowi sprzyjają bardzo dobre warunki środowiska przyrodniczego. Obszar gminy jest prawie bezleśny. Użytki rolne zajmują aż 88% jej powierzchni, a lasy niecały 1%. Ponadto gmina pełni uzupełniającą funkcję mieszkaniową, na którą zasadniczy wpływ ma sąsiedztwo Kędzierzyna – Koźla.

W gminie znajdują się:

 • 2 przedszkola,
 • 4 szkoły podstawowe,
 • pełnowymiarowa hala sportowa, 
 • 2 ośrodki zdrowia, 
 • 1 biblioteka i 1 filia biblioteczna,
 • Gminny Ośrodek Kultury,
 • 8 jednostek OSP,
 • 4 kluby sportowe,
 • kompleks boisk "Orlik",
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • filia Powiatowego Banku Spółdzielczego, 
 • Filia Urzędu Pocztowego.

 

Gmina znajduje się w dogodnej lokalizacji, z niedużą odległością do dużych ośrodków przemysłowych.

Odległość do najbliższych, większych przejść granicznych:

 • Czechy (Chałupki) - 55 km
 • Słowacja (Korbielów) - 160 km
 • Niemcy (Jędrzychowice) - 283 km

Odległość do najbliższego lotniska:

 • Wrocław - 145 km
 • Katowice - 90 km

Odległość do Autostrady

 • A4 - 30 km

Odległość do Dróg krajowych

 • DK45 - 6,5 km

Odległość do Dróg wojewódzkich

 • DW421 - na terenie gminy
 • DW427 - na terenie gminy
 • DW422 - na terenie gminy

 

Trasy do Cisku.png

Ze względu na wysokie walory przyrodnicze Gminy jest ona bardzo przyjazna szczególnie dla rozwoju przedsięwzięć w dziedzinie sportu i turystyki.

Dobra jakość gleb na terenie Gminy Cisek, jak również Gmin sąsiednich, powoduje silny rozwój rolnictwa. Daje to silne podstawy do rozwoju w branżach przetwórstwa spożywczego.

Dodatkowo bogate złoża kruszywa zlokalizowane na terenie Gminy i wydobywane przez istniejące firmy sprzyjają rozwojowi przemysłu wykorzystującego w produkcji piaski i żwiry.

 

Inwestorzy na terenie naszej Gminy mogą również liczyć na wsparcie następujących instytucji okołobiznesowych:

Instytucje okołobiznesowe.png

Na terenie Gminy działają następujące firmy:

SPOTLIGHT_podstawowe.png

 

 

Produkcja lamp i opraw oświetleniowych.

 

 

 

sigmed.png

 

 

Kompleksowe zaopatrzenie praktyk weterynaryjnych w najwyższej jakości artykuły i nowoczesny sprzęt medyczyny.

 

 

 

1838279-grupa-gorazdze-logo-300-170.jpeg
Kopalnia Surowców Mineralnych "Kobylice" działająca w ramach Grupy Górażdże Kruszywa - Kopalnia usytuowana jest przy drodze Kędzierzyn-Koźle-Cisek, w bliskiej odległości od rzeki Odry. Położenie kopalni pozwala na łatwy i szybki dojazd odbiorców nie tylko z rejonu Kędzierzyna-Koźla, ale także z okolic Głubczyc, Gliwic i Raciborza. Eksploatowane złoże położone jest w dolinie Odry, na lewym terasie nadzalewowym, który zbudowany jest z czwartorzędowych utworów piaszczysto-żwirowych, przykrytych warstwami piasków i mad. Wszystkie produkowane kruszywa są uszlachetniane na mokro.

 

 

rolas.png
 

Producent suchych zapraw i klejów mających szerokie zastosowanie w budownictwie. Firma posiada własny transport, dzięki czemu wyroby docierają do odbiorców bez potrzeby korzystania z usług firm transportowych.

 

 

 

grotrans.png
 Firma o bogatym, wieloletnim doświadczeniu, działająca od lat zarówno na rynku transportowym jak i handlowym. Firma posiada szeroki zakres usług transportowych i handlowych tj.:  przewóz materiałów ciekłych, niebezpiecznych tzw. ADR,  przewóz paliw i olejów opałowych, sprzedaż pasz dla zwierząt, sprzedaż materiałów budowlanych. Firma posiada również sieć stacji paliw działających na terenie województwa opolskiego i śląskiego.

 

 

Największe firmy działające w regionie:

grupa azoty mniejszy.png
 Polskie przedsiębiorstwo chemiczne, wchodzące w skład Grupy Azoty S.A. Działalność spółki opiera się na dwóch równoważnych segmentach segment nawozowy z markami Salmag, ZAKsan i RSM oraz segment OXO obejmujący plastyfikatory oraz alkohole.

Produkcja jest przeznaczona dla rolnictwa, budownictwa, przetwórstwa chemicznego i przemysłu tworzyw sztucznych. W skład Grupy Kapitałowej Grupy Azoty ZAK wchodzą spółki: ZAKSA SA, Grupa Azoty „Koltar” Sp z o.o., Grupa Azoty PKCh sp. z o.o. i Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

Odległość od Gminy Cisek: 9 km

 

petrochemia blachownia mniejszy1.jpeg
 Zakład przemysłu petrochemicznego zajmujący się przerobem benzolu, produkcją benzenu, toluenu, heksanu, kwasu siarkowego i innych chemikaliów. Oferuje też usługi analityczne.

Odległość od Gminy Cisek: 19 km

 

 

 

ekooknalogobook mniejszy.jpeg
 Firma będąca największym producentem okien w Polsce oraz jednym z czołowych producentów stolarki w Europie. Na rynku od 1998 roku.

W ich ofercie znajdują się: okna i drzwi PVC, aluminiowe, stalowe i drewniane, rolety, żaluzje, moskitiery, bramy garażowe, ogrodzenia posesyjne i pergole.

Odległość od Gminy Cisek: 30 km

 

 

 

 

cukrownia 2.png
Zakład produkcyjny "Cukrownia Cerekiew" to jeden z zakładów produkcyjnych podlegających pod firmę Südzucker Polska S.A., będącej  częścią europejskiej Grupy Südzucker, największego producenta cukru w Europie.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat firma przeprowadziła konsolidację 22 spółek cukrowniczych, co umożliwiło modernizację przedsiębiorstwa. Obecnie Südzucker Polska S.A. produkuje cukier w 4 cukrowniach: Cerekiew, Ropczyce, Strzelin i Świdnica.

Flagowym produktem firmy jest cukier biały, oferowany pod znaną i docenianą przez polskich konsumentów już od 20 lat marką „Cukier Królewski”.

Odległość od Gminy Cisek: 11 km

 

Potencjał ludzki:

POTENCJAŁ LUDZKI.png

 

 

 

 

 

 

Przewiń do góry