Informacja dla Odbiorców Końcowych Projektu Granty PPGR

Ważna informacja dla wszystkich osób, które w ramach projektu "Granty PPGR" otrzymały sprzęt komputerowy!

8.png

Przypominamy o obowiązku złożenia do końca września 2023 roku oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu komputerowego w ramach projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"

Oświadczenia należy składać osobiście do: Urzędu Gminy w Cisku (sekretariat), listownie na  adres: Urząd Gminy Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek lub poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePuap) (podpisane profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym). O dacie złożenia oświadczenia decyduje faktyczna data wpływu do ww. jednostki.

Wzór oświadczenia:

PDFOświadczenie.pdf (142,81KB)

DOCXOświadczenie.docx (75,36KB)

Przewiń do góry