Zebrania sprawozdawczo-wyborcze sołtysów

Wybory SołtysaWójt Gminy Cisek wydał Zarządzenie Nr 5/11 w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Cisek. Zarządzenie ustala zasady przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2011 - 2014 oraz terminy zebrań wyborczych.

Wybory SołtysaW dniu 17 stycznia 2011 roku Wójt Gminy Cisek wydał Zarządzenie Nr 5/11 w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Cisek. Zarządzenie ustala zasady przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2011 - 2014 oraz terminy zebrań wyborczych.

Zebrania odbędą się w okresie od 30 stycznia do 17 lutego 2011 roku we wszystkich czternastu miejscowościach gminy według poniższego harmonogramu.

HARMONOGRAM
wiejskich zebrań wyborczych na terenie Gminy Cisek
na kadencję 2011 - 2014

Lp.

Miejscowość

Dzień i data wyborów

Godzina i miejsce zebrania

Obsługujący zebranie

1.

Przewóz

30.01.2011r.
(niedziela)

godz. 10:00
świetlica wiejska

Wójt Gminy,
Przewodnicząca Rady Gminy.

2.

Błażejowice

31.01.2011r.
(poniedziałek)

godz.19:00
sala mniejszości

3.

Dzielnica

01.02.2011r.
(wtorek)

godz.19:00
sala
mniejszości

4.

Cisek

03.02.2011r(czwartek)

godz.19:00
sala GOK

5.

Sukowice

04.02.2011r.
(piątek)

godz.19:00
sala Mniejszości w Steblowie

6.

Roszowice

07.02.2011r.
(poniedziałek)

godz. 18:00
świetlica wiejska

7.

Nieznaszyn

09.02.2011r.
(środa)

godz. 18:00
sala WDK

8.

Steblów

10.02.2011r.
(czwartek)

godz. 19:00
sala mniejszości

9.

Łany

11.02.2011r.
(piątek)

godz.19:00
sala
mniejszości

10.

Roszowicki Las

13.02.2011r.
(niedziela)

godz..11:00
Dom Strażaka

11.

Podlesie

14.02.2011r.
(poniedziałek)

godz.18:00
świetlica wiejska

12.

Miejsce Odrzańskie

15.02.2011r.
(wtorek)

godz. 18:00
świetlica wiejska

13.

Landzmierz

16.02.2011r.
(środa)

godz.19:00
sala PSP

14.

Kobylice

17.02.2011r.
(czwartek)

godz.18:00
sala
mniejszości

Zapraszamy wszystkich mieszkańców poszczególnych miejscowości do udziału w wiejskich zebraniach sprawozdawczo-wyborczych. Ich celem jest wysłuchanie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za ubiegłą kadencję oraz wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję 2011 - 2014. Na każdym zebraniu obecny będzie Pan Alojzy Parys - Wójt Gminy oraz Pani Rozwita Szafarczyk - Przewodnicząca Rady Gminy, którzy przedstawią zebranym ogólną informację na temat sytuacji gospodarczo-finansowej gminy.

Przewiń do góry