Rada uchwaliła budżet gminy Cisek na 2011 rok

budzet.jpegW dniu 30 grudnia 2010 roku Rada Gminy Cisek na III posiedzeniu uchwaliła budżet gminy Cisek na 2010 rok. Przyjęta uchwała Nr III/12/10 ustala dochody budżetu gminy na kwotę 15.803.589,00 zł, a wydatki w wysokości 16.120.889,00 zł. Uchwała budżetowa zawiera osiem załączników, w których określone zostały części składowe budżetu po stronie dochodów i wydatków.

budzet.jpegW dniu 30 grudnia 2010 roku Rada Gminy Cisek na III posiedzeniu uchwaliła budżet gminy Cisek na 2010 rok. Przyjęta uchwała Nr III/12/10 ustala dochody budżetu gminy na kwotę 15.803.589,00 zł, a wydatki w wysokości 16.120.889,00 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 317.300,00 zł zostanie sfinansowany z zaciągniętych przez gminę kredytów bankowych, które nie mogą przekroczyć kwoty 699.300,00 zł. W 2011 roku gmina wyda kwotę 382.000,00 zł jako spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych. Uchwała budżetowa zawiera osiem załączników, w których określone zostały części składowe budżetu po stronie dochodów i wydatków.

Rada Gminy przyjęła również uchwałę nr III/13/10 określającą wieloletnią prognozę finansową gminy na lata 2011-2021.

Powyższe uchwały oraz opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące budżetu Gminy Cisek na 2011 rok zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale FINANSE --> Budżet Gminy. Tam też można zapoznać się z szczegółami planowanych do wykonania zadań.

Przewiń do góry