Konkurs na realizację zadania z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych w 2011 roku

opieka.jpegWójt Gminy Cisek ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 roku zadania publicznego z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych - pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2011 roku. Zadanie wymaga realizacji od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2011 roku.

opieka.jpegWójt Gminy Cisek ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 roku zadania publicznego z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych: „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2011 roku”.

Realizacja zadania obejmuje pielęgnację ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitację leczniczą niepełnosprawnych. Zadanie mieści się w priorytetowych zadaniach publicznych wskazanych w rocznym Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011, przyjętego uchwałą nr III/18/10 Rady Gminy Cisek z dnia 30 grudnia 2010r.

Ogłoszenie o konkursie wraz z drukiem oferty konkursowej zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA --> Konkursy.

Przewiń do góry