Cyfrowa Gmina

7.png

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 2014-2020
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Gmina Cisek otrzymała dofinansowanie w wysokości 166 590,00 zł na projekt złożony w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina”, finansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”.

Cel programu: Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na następujące działania:

  • Modernizacja infrastruktury IT (zakup serwerów wraz z macierz dyskową wraz z oprogramowaniem pozwalające na wprowadzenie wirtualizacji zasobów oraz pewną i bezpieczną kopię zapasową danych).
  • Wymiana sprzętu wykorzystywanego przez urzędników.
  • Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa.
  • Zakup oprogramowania do szyfrowania danych.

Planowane efekty: Realizacja projektu umożliwi znaczny rozwój cyfrowy Urzędu Gminy Cisek, poprzez usprawnienie pracy urzędników oraz bezpieczeństwo i komfort pracy zdalnej.

Wartość dofinansowania: 166 590,00 zł

Przewiń do góry