Przedszkolaki poznają świat

1.png

 Przedszkolaki poznają świat. Pod takim tytułem Gmina Cisek realizowała projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, działania 9.1 Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.3 wsparcie edukacji przedszkolnej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparciem objętych zostało ponad 200 dzieci z Gminnego Przedszkola w Cisku i Gminnego Przedszkola w Łanach, którzy dostali szansę na udział w dodatkowych zajęciach, które od najmłodszych lat rozwijających ich kompetencje kluczowe, kreatywność, innowacyjność, samodzielność i umiejętność pracy w zespole. Zajęcia plastyczne, teatralne, przyrodnicze, gimnastyczne, językowe, muzyczno-taneczne i podnoszące kompetencje cyfrowe cieszyły się wielkim zainteresowaniem wśród najmłodszych. Wszystkie zajęcia prowadzone były przy użyciu nowoczesnych i ciekawych pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu. Wielkim wydarzeniem dla wszystkich dzieci był cykl wycieczek, w ramach którego uczestnicy odwiedzili między innymi teatr, filharmonię, zoo, palmiarnię i wiele innych miejsc w naszym województwie. Ważnym elementem projektu było również wydłużenie pracy wszystkich oddziałów w Gminnym Przedszkolu w Łanach o godzinę dziennie.

Całkowita wartość projektu to 500 584,25 zł, z czego wartość dofinansowania stanowi kwota 425 496,60 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przewiń do góry