Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim

9.png

 Gmina Cisek przystąpiła do realizacji projektu grantowego pod nazwą
Rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia w Gminie Cisek”
w ramach projektu

„Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim”
na szkolenia IT dla osób w wieku +25.

Gmina Cisek otrzymała dofinansowanie w wysokości 150 000,00 zł,
przy poziomie dofinansowania 100% kosztów kwalifikowanych.

Liczba osób objętych projektem - 270

Okres realizacji: od 12 czerwca 2020 r. do 31 marca 2022 r.

W ramach projektu zostanie m.in. zakupiony sprzęt komputerowy wartości do 40% kwoty projektu, który po zakończeniu szkoleń zostanie przekazany szkołom prowadzonym przez Gminę Cisek.

Operatorem projektu grantowego pn. „Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim” jest Fundacja Euro Nation.

Celem Projektu jest:

• Poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej UE oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji poprzez przeszkolenie osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie opolskim.

• Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych po zakończeniu projektu dzięki wzrostowi świadomości przedstawicieli/przedstawicielek grupy docelowej.

• Rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na Internet oraz TIK w grupie docelowej.

• Nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych wśród osób z grupy docelowej (zgodnie z Standardem wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu).

• Stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym poprzez wyposażenie uprawnionych jednostek w sprzęt zgodny z wytycznymi Projektu grantowego.

Przewiń do góry