Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

13.png

W ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022 wszystkich 14 sołectw z naszej Gminy otrzymało kwotę 5 000 zł na realizację przedsięwzięć, służących rozwojowi i integracji lokalnych społeczności w regionie. 

W roku 2020 środki przyznano:

 1. Sołectwu Łany na zadanie pn. Zakup namiotu festynowego dla sołectwa Łany, wartość zadania 6 000,00 zł, w tym 5 000,00 zł z środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej i 1000,00 zł wkładu własnego Gminy.
 2. Sołectwu Nieznaszyn na zadanie pn. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nieznaszynie, wartość zadania 6 195,89 zł, w tym 5 000,00 zł środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej i 1195,89 zł wkładu własnego Gminy.
 3. Sołectwu Przewóz na zadanie pn. Zagospodarowanie placu przed Wiejskim Domem Spotkań wartość zadania 86 350,74 zł, w tym 5 000,00 zł środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej i 81 350,74 zł wkładu własnego Gminy.
 4. Sołectwu Roszowice na zadanie pn. Remont świetlicy wiejskiej w Roszowicach, wartość zadania 15 225,00 zł, w tym 5 000,00 zł środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej i 10 225,00 zł wkładu własnego Gminy .
 5. Sołectwu Sukowice na zadanie pn. Zakup namiotu festynowego dla sołectwa Sukowice, wartość zadania 6 000,00 zł, w tym 5 000,00 zł środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej i 1000,00 zł wkładu własnego Gminy .

 

W roku 2021 środki przyznano:

 1. Sołectwu Błażejowice na zadanie pn. Zakup i montaż altany biesiadnej w Błażejowicach, wartość zadania 6 000,00 zł, w tym 5 000,00 zł środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej i 1000,00 zł wkładu własnego Gminy
 2. Sołectwu Kobylice na zadanie pn. Zakup zestawów biesiadnych dla sołectwa Kobylice, wartość zadania 6 000,00 zł, w tym 5 000,00 zł środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej i 1000,00 zł wkładu własnego Gminy.
 3. Sołectwu Landzmierz na zadanie pn. Zakup namiotu festynowego dla sołectwa Landzmierz, wartość zadania 8 709,00 zł, w tym 5 000,00 zł środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej i 3 709,00 zł wkładu własnego Gminy.
 4. Sołectwu Miejsce Odrzańskie na zadanie pn. Remont budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejscu Odrzańskim, wartość zadania 6 000,00 zł, w tym 5 000,00 zł środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej i 1000,00 zł wkładu własnego Gminy.
 5. Sołectwu Roszowicki Las na zadanie pn. Zakup i nasadzenie drzew w centrum wsi Roszowicki Las, wartość zadania 6 000,00 zł, w tym 5 000,00 zł środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej i 1000,00 zł wkładu własnego Gminy.

 

W roku 2022 środki przyznano:

 1. Sołectwu Cisek na zadanie pn. Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla sołectwa Cisek, wartość zadania 6 000,00 zł, w tym 5 000,00 zł środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej
  i 1000,00 zł wkładu własnego Gminy.
 2. Sołectwu Dzielnica na zadanie pn. Zakup i montaż altany biesiadnej w Dzielnicy,Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej i 1000,00 zł wkładu własnego Gminy
 3. Sołectwu Podlesie na zadanie pn. Utwardzenie terenu przed kapliczką w centrum wsi Podlesie, wartość zadania 6 000,00 zł, w tym 5 000,00 zł środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej i 1 000,00 zł wkładu własnego Gminy.
 4. Sołectwu Steblów na zadanie pn. Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Steblowie, wartość zadania 6 000,00 zł, w tym 5 000,00 zł środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej i 1000,00 zł wkładu własnego Gminy.

 

Przewiń do góry