Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

11.png

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminie Cisek przyznano łącznie 850.000,00 zł dofinansowania na zadania inwestycyjne.

Z ich wykorzystaniem zrealizowano 3 zadania:

1. Przebudowa ul. Wodnej w Cisku

Wartość zadania: 236 704,07 zł, w tym:

   ► Wartość dofinansowania: 236 704,07 zł

2. Przebudowa odcinka ul. Górnej w Łanach

Wartość zadania: 104 852,28 zł, w tym:

   ► Wartość dofinansowania: 76 852,28 zł

   ► Wkład własny Gminy: 28 000,00 zł

3. Rozbudowa i przebudowa budynku byłego dworca PKP w Sukowicach na potrzeby sołectwa

Wartość zadania: 969 199,17 zł, w tym:

   ► Wartość dofinansowania: 536 443,65 zł

   ► Wkład własny Gminy:432 755,52 zł

Przewiń do góry