Łączy nas kultura

3.png

"Łączy nas kultura"

Z takim przesłaniem realizowany jest projekt Gminy Cisek wraz z partnerską Gminą Žulová.
To pierwsza wspólna inicjatywa w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad.

Głównym jej celem jest podniesienie poziomu wiedzy nt. wartości kulturowych oraz walorów turystycznych gmin partnerskich, za pomocą stworzenia narzędzia marketingowego, jakim jest folder. Miejsce w nim znajdzie się dla wszystkich najważniejszych punktów i atrakcji gmin, opisanych w trzech językach: polskim, czeskim i niemieckim.

Całość działań będzie prowadzona dwutorowo wraz z warsztatami fotograficznymi i związanym z nimi konkursem. W ten sposób rozwinie się polsko – czeska współpraca młodzieży w zakresie poznawania tajników fotografii.

Wartość projektu wynosi 11 243,75 euro, w tym przyznane dofinansowanie w kwocie 9 557,18 euro stanowi Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 562,18 euro budżet państwa. Wkład własny gminy to 1 124,39 euro.

 

 

 

Przewiń do góry