Wymiana źródła ciepła w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku

4.png

Gmina Cisek otrzymała dotację z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie inwestycyjne pn. Wymiana źródła ciepła w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku.

Obecna kotłownia węglowa została przebudowana na kotłownię olejową o mocy nominalnej kotła olejowego 100kW.

Celem zadania jest zmniejszenie niskiej emisji poprzez redukcję zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

Zgodnie z audytem energetycznym budynku oraz raportem z badań zanieczyszczenia powietrza nastąpiła redukcja zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery o 0,118 Mg pyłów na rok, 21,782 Mg CO2 na rok oraz 0,851 Mg CO na rok.

Wartość zadania wyniosła: 163 553,10 zł, w tym:

  • Wartość dofinansowania: 56 100,00 zł
  • Wkład własny Gminy:  107 453,10 zł

 

Przewiń do góry