Informacja o podatkach i opłatach lokalnych na 2011 rok

Podatki i opłaty lokalneObowiązujące na terenie Gminy Cisek w 2011 roku stawki podatków i opłat lokalnych, stawki podatku od środków transportowych oraz wysokość opłat za odbieranie odpadów komunalnych a także dzienne stawki opłaty targowej reguluje dziesięć uchwał Rady Gminy Cisek. Tu znajdziesz kompletną informację na w/w temat oraz wzory informacji i deklaracji podatkowych.

Podatki i opłaty lokalneObowiązujące na terenie Gminy Cisek w 2011 roku stawki podatków i opłat lokalnych, stawki podatku od środków transportowych oraz wysokość opłat za odbieranie odpadów komunalnych a także dzienne stawki opłaty targowej reguluje dziesięć uchwał Rady Gminy Cisek. Dwie z nich określają również wzory informacji i deklaracji podatkowych.

Wszystkie aktualnie obowiązujące uchwały, określające szczegółowe uregulowania dotyczące podatku i opłat lokalnych zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, w dziale FINANSE --> Podatki i opłaty lokalne.

Przewiń do góry