Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami

informacja.gifUprzejmie informuję, że jest już dostępne sprawozdanie
z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku”.

informacja.gifUprzejmie informuję, że sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku” dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, w dziale STRATEGIA, PLANY I PROGRAMY --> Program współpracy z organizacjami pozarządowymi ...

 

Przewiń do góry