BON ŻŁOBKOWY

Od dnia 3 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w Gminie Cisek realizowany będzie program na rzecz rodziny "bon żłobkowy"

bon_Zl.png
Wójt Gminy Cisek informuje, iż od dnia 3 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w Gminie Cisek realizowany będzie program na rzecz rodziny "bon żłobkowy", którego celem jest częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Wysokość bonu wynosi 200 zł miesięcznie na każde dziecko.

Świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka lub opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) miejscem zamieszkania dziecka w rozumieniu przepisów prawa cywilnego jest gmina Cisek,
b) została zawarta umowa o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy albo z podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna.

Wnioski można składać od dnia 3 stycznia 2023 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia, wraz z odpowiednimi załącznikami, można składać osobiście w Urzędzie Gminy w Cisku w godzinach pracy urzędu:

  • poniedziałek: 8:45 – 16:45
  • wtorek – piątek: 7:15 – 15:15


lub wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek.

Szczegóły programu oraz druki wniosków znajdują się poniżej. Wnioski są również dostępne do pobrania w Urzędzie Gminy Cisek.

Pobierz:
PDFUCHWAŁA NR XLIX 272 2022.pdf (255,01KB)
DOCXOświadczenie do wniosku.docx (15,34KB)
PDFOświadczenie do wniosku.pdf (71,17KB)
DOCWzór wniosku.doc (58,00KB)
PDFWzór wniosku.pdf (190,06KB)

Przewiń do góry