Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek

informacja.gifOgłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 7 grudnia 2010 roku o wywieszeniu wykazu  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisek przeznaczonej do najmu w drodze bez przetargu.
Wykaz zamieszczono również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek.

informacja.gifStosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  Wójt Gminy Cisek zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń  w  budynku Urzędu Gminy w Cisku  przy ul. Planetorza 52 został wywieszony wykaz  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisek przeznaczonej do najmu w drodze bez przetargu. Wykaz obejmuje lokal użytkowy  usytuowany w budynku wielofunkcyjnym  położonym w Łanach przy ul. Głównej 96b.

Zobacz wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu.

Przewiń do góry