Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Cisek

Pierwsza sesja rady gminyNa podstawie upoważnienia zawartego w delegacji art. 20 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym Przewodnicząca Rady poprzedniej kadencji zwołała na dzień 2 grudnia 2010 roku pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Gminy Cisek (w kadencji 2010-2014). Obrady rozpoczną się w sali posiedzen Urzędu Gminy o godz. 15:30.
Porządek pierwszej sesji przewiduje m.in. złożenie ślubowania oraz wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego rady.

Pierwsza sesja rady gminyNa podstawie upoważnienia zawartego w delegacji art. 20 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym Przewodnicząca Rady poprzedniej kadencji zwołała na dzień 2 grudnia 2010 roku pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Gminy Cisek (w kadencji 2010-2014). Obrady rozpoczną się w sali posiedzen Urzędu Gminy o godz. 15:30. Porządek pierwszej sesji przewiduje realizację 12 punktów. Najważniejsze to złożenie ślubowania oraz wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego rady.

Zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz ze szczegółowym porządkiem obrad zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w dziale OGŁOSZENIA --> Zawiadomienia.

Przewiń do góry