Dystrybucja jodku potasu na terenie gminy

Gmina Cisek wyznaczyła cztery punkty przechowywania i wydawania preparatu ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu

tabletki-jodek-potasu2.jpeg
Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu prowadzona jest zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podejmowane działania, to standardowa procedura przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

W  Gminie Cisek wyznaczone zostały cztery punkty przechowywania i wydawania preparatu ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu.

Podanie mieszkańcom tabletek jodku potasu spowoduje wysycenie tarczycy tym lekiem i zapobiegnie wychwytowi szkodliwego dla człowieka promieniotwórczego jodu  uwolnionego do środowiska w wyniku poważnego zdarzenia radiacyjnego.

Preparat ten będzie wydawany tylko osobom dorosłym do 60 roku życia z tzw. grup ryzyka.
Nie jest przewidywane (w związku z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia) podawanie tabletek dla osób w wieku ponad 60 lat.

Wydawanie preparatu jest jednorazowe i następuje zgodnie z kolejnością zgłaszających się do punktu osób zameldowanych na terenie danego Sołectwa. Do punktu wydawania tabletek wystarczy, aby zgłosił się jeden pełnoletni członek rodziny. Jedna osoba otrzyma odpowiednią ilość tabletek dla wszystkich członków rodziny, po pokwitowaniu tego faktu na wykazie.

Tabletki z jodem zostaną wydane ludności tylko i wyłącznie w momencie realnego zagrożenia radiacyjnego i  po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Wojewody Opolskiego w formie komunikatów z wykorzystaniem wszystkich środków komunikacji i poprzez SMS z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Do punktu wydawania preparatów należy zgłosić się z aktualnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, aplikacja mObywatel).

Zaleca się jak najszybsze przyjęcie tabletki najlepiej w ciągu 2 godzin od komunikatu właściwych służb. Przyjęcie preparatu w ciągu 8 godzin od ekspozycji na działanie promieniowania nadal pozostaje korzystne. 

Punkty wydawania preparatu ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu - ul.Główna 51, 47-253 Cisek;
  - dla Sołectwa Landzmierz, Kobylice.
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisku - ul.Planetorza 21, 47-253 Cisek;
  - dla Sołectwa Cisek, Sukowice, Steblów.
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Roszowickim Lesie - ul.Szkolna 12, 47-253 Cisek;
  - dla Sołectwa Roszowicki Las, Roszowice, Nieznaszyn.
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach - ul.Główna 98A , 47-253 Cisek;
  - dla Sołectwa Łany, Dzielnica, Miejsce Odrzańskie, Przewóz, Podlesie, Błażejowice.

Poniżej publikujemy ulotkę informacyjną dotyczącą profilaktyki jodowej:
PDFProfilaktyka jodowa - broszura informacyjna.pdf (2,06MB)

Przewiń do góry