Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Kobylice

kanalizacja.jpegWójt Gminy ogłosił przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w Kobylicach. Zakres robót przewidzianych do wykonania obejmuje wybudowanie 143 przydomowych pompowni ścieków oraz 6.658 mb rurociągów tłocznych wprowadzających ścieki do już wykonanego rurociągu tranzytowego Kobylice - oczyszczalnia ściekow Kędzierzyn-Koźle.

flagaUE.jpeg PROW.jpeg

 

 

 

Wójt Gminy ogłosił przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w Kobylicach. Zakres robót przewidzianych do wykonania obejmuje wybudowanie 143 przydomowych pompowni ścieków oraz 6.658 mb rurociągów tłocznych wprowadzających ścieki do już wykonanego rurociągu tranzytowego Kobylice - oczyszczalnia ściekow Kędzierzyn-Koźle.

Oferty przetargowe składać można do dnia 12 listopada 2010 roku, do godziny 10:00, w Urzędzie Gminy Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek, pok. nr 18.

Ogłoszenie o przetargu, wyjaśnienia, specyfikacja istotnych warunków zamowienia, dokumentacja techniczna oraz wszelkie inne dokumenty potrzebne do prawidłowego złożenia oferty przetargowej zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, w dziale OGŁOSZENIA --> Przetargi i zamówienia.

Projekt współfinansowany jest ze środków UE w ramach działania PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Przewiń do góry