OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY

Spotkanie informacyjne dotyczące budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Steblowie

Stacja_bazowa_Play2.jpeg
W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Stacja Bazowa telefonii komórkowej Play o numerze KED7114A wraz z kablową linią zasilającą" planowanej do realizacji na działce nr  40/1 km.1 Steblów, 

Wójt Gminy Cisek zaprasza w dniu 22.11.2022 r. (wtorek) o  godz.17.00
do świetlicy wiejskiej wsi Steblów, 47-263 Zakrzów ul. Szkolna 7,

na spotkanie informacyjne przed wydaniem niniejszej decyzji. 

Udział w spotkaniu zadeklarowali przedstawiciele Inwestora tj. firmy P4 Sp. z o.o. 02-677 Warszawa ul. Wynalazek 1.

Przewiń do góry