Wójt Gminy ogłosił przetarg na remont drogi gminnej Roszowice - Roszowicki Las

drogaWójt Gminy Cisek ogłosił przetarg nieograniczony na remont dwóch odcinków drogi gminnej Nr 108204 O Roszowicki Las - Roszowice. Łączna długość drogi do remontu to 3481,5 mb.

drogaWójt Gminy Cisek ogłosił przetarg nieograniczony na remont dwóch odcinków drogi gminnej Nr 108204 O Roszowicki Las - Roszowice. Odcinek pierwszy: od drogi powiatowej tj. km.0+000 do punktu K w km.1+876,50. Odcinek drugi: od drogi powiatowej tj. km. 0+000 do punktu N w km. 1+611. Łączna długość drogi do remontu to 3481,5 mb.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w dziale OGŁOSZENIA --> Przetargi i zamówienia. Stamtąd można również pobrać SIWZ oraz inne dokumenty potrzebne do prawidłowego złożenia oferty.

Przewiń do góry