KOMUNIKAT Wójta Gminy Cisek w sprawie dotacji na usuwanie azbestu

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia  17 listopada 2022 roku do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Cisek

dofinasowanie.jpeg
Gmina Cisek planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
z wnioskiem o dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy.

Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (nie obejmuje kosztów zakupu materiału i pokrycia dachu). Możliwość dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych.

W związku z powyższym ogłaszam nabór wniosków osób zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania utylizacji azbestu.

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia  17 listopada 2022 roku do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Cisek.

Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr 29 lub pod numerem tel. 77/487 11 59 wew. 150.

POBIERZ:
PDFWniosek Azbest 2022 dla osób fizycznych_DRUKI.pdf (294,12KB)

Wójt Gminy Cisek
/-/ Rajmund Frischko

Przewiń do góry