Nowa funkcja - udźwiękowienie stron internetowych

webreader.jpegSerwisy internetowe urzędów publicznych muszą być dostępne dla osób niepełnosprawnych – wynika to z wchodzącej w życie nowelizacji Ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

webreader.jpegSerwisy internetowe urzędów publicznych muszą być dostępne dla osób niepełnosprawnych – wynika to z wchodzącej w życie nowelizacji Ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. Zmienia ona definicję minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, uzupełniając ją o wymóg dostępności publicznych stron internetowych dla osób niepełnosprawnych.

Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji określa udostępnienie internetowych serwisów i e-usług publicznych dla osób niepełnosprawnych jako „pilne i ważne wyzwanie stojące przed administracją publiczną”.

Realizując ustawowy wymóg dostępności internetowych stron publicznych dla osób niepełnosprawnych informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek oraz w serwisie internetowym gminy Cisek wprowadzono funkcję udźwiękowienia stron. Internauta klikając na przycisk Odsłuchaj, umieszczony w górnej części przeglądanej strony uruchomi lektora, który odczyta jej treść.

Mamy nadzieję, że nowa funkcja udźwiękowienia strony uczyni ją bardziej atrakcyjną a przede wszystkim dostepną dla każdego internauty, w tym dla osób starszych, niedowidzących i dyslektyków.

Przewiń do góry