PROJEKT INWESTYCYJNY REALIZOWANY W ROKU 2018

Budowa ścieżki rowerowej

PROJEKT INWESTYCYJNY REALIZOWANY W ROKU 2018

 

Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym przez teren gminy Cisek

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020

Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim
Nr umowy: RPOP.03.01.01-16-0008/16-00

LogotypFE_Op_SK-S_UE.png

PDFPROJEKT INWESTYCYJNY REALIZOWANY W ROKU 2018.pdf (116,64KB)

Przewiń do góry