Poznaj Polskę

wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki

PoznajPolskę.jpeg
W dniu 4 października 2022 r. pomiędzy Gminą Cisek a Ministerstwem Edukacji i Nauki zostało podpisane porozumienie o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Przyznane przez MEiN, w formie dotacji celowej, środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

Wysokość otrzymanej dotacji to 3 346,00 zł, wkład własny to 838,00 zł. Wartość całego zadania wynosi 4 184,00 zł.

Do programu zakwalifikowała się Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Roszowickim Lesiekwota dofinansowania: 1 809,00 zł i 1 537,00 zł (razem 3 346,00 zł) na organizację dwóch jednodniowych wycieczek do Żor, dla klas I-III i IV-VIII, ze zwiedzaniem Muzeum Miejskiego i Muzeum Ognia.

Przewiń do góry