Nowy wzór wniosku o przyznanie dotacji do usuwania azbestu

AzbestZarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  informuje, że uległ zmianie wzór wniosku o przyznanie dotacji ze środków Funduszu na zadania z zakresu usuwania azbestu. 
Z dniem 01 stycznia 2010r. zlikwidowane zostały Gminne  i Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska z których można było uzyskać m.in. dofinansowanie do likwidacji azbestu. W obecnym stanie prawnym z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia   usuwania  i unieszkodliwiania azbestu należy zwracać się do ZW FOŚiGW.

AzbestZarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  informuje, że uległ zmianie wzór wniosku o przyznanie dotacji ze środków Funduszu na zadania z zakresu usuwania azbestu.

Wszelkie informacje w tej sprawie  znajdują się na stronie internetowej Fundusz pod adresem www.wfosigw.opole.pl w zakładce „Wzory wniosków i druki do pobrania”.

Jednocześnie przypominamy, że  z dniem 01 stycznia 2010r. zlikwidowane zostały Gminne  i Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska z których można było uzyskać m.in. dofinansowanie do likwidacji azbestu. W obecnym stanie prawnym z wnioskiem  o  dofinansowanie przedsięwzięcia   usuwania  i unieszkodliwiania azbestu należy zwracać się do Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Poniżej zamieszczamy nowy wzór wniosku wraz z instrukcją wypełniania oraz Regulamin udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Opolu na zadania z zakresu usuwania azbestu:

W/w dokumenty dostępne są także w  Urzędzie Gminy Cisek (I piętro, pok. 28).

Przewiń do góry