Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacje

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

sursum_corda.png
Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzą także edukację prawną, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

W III kwartale 2022r. w ramach działań z zakresu edukacji prawnej, Stowarzyszenie przygotowało następujące materiały:

 1. E-PORADNIKI PRAWNE z zakresu:
  - Prawa cywilnego (dla seniorów),
  - Prawa rodzinnego (dla osób wchodzących w dorosłość),
  - Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (dla osób w wieku produkcyjnym i przedsiębiorców),
  - Prawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej (dla bezrobotnych).
 2. E-BIULETYN z zakresu prawa pracy
 3. E-PORADNIK DOT. MEDIACJI I POLUBOWNEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
 4. EDUKACYJNO-PROMOCYJNY SPOT WIDEO PROMUJĄCY DOSTĘP DO NIEODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ (dodatkowo w wersjach dostosowany do osób ze szczególnymi potrzebami – z napisami, audiodeskrypcją oraz z tłumaczem migowym).

Materiały oraz informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia są dostępne do pobrania na stronie https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-kedzierzynsko-kozielski-2022/

Ponadto zachęcamy do śledzenia profilu na Facebooku, gdzie publikujemy m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa.

A tu znajdziesz: PUNKTY nieodpłatnej pomocy prawnej - Urząd Gminy Cisek

Przewiń do góry